Za reviziju, računovodstvo, knjigovodstvo i porezno savjetovanje

Aktiva

Klikni za nastavak!

O NAMA

LOGO-FINAL
Kada smo 09.01.1991.godine osnovali tvrtku “M.J. – AKTIVA” d.o.o., nismo ni sami znali koliko će to promjeniti naše živote, navike, ali i utjecati na živote naših djelatnika, suradnika, prijatelja, klijenata… Nije nas motivirao samo novac, krenuli smo bez ikakvoga kapitala, bez opreme, bez zaposlenika, bez poslovnog prostora, u vlastitom stanu, trošeći i ono malo slobodnog vremena predviđenog za odmor i rekreaciju. Željeli smo raditi ono što volimo i što je naša profesija, ali raditi to onako kako mi to zamišljamo, stvarajući nove standarde i kvalitetu u korist profesije, brojnih korisnika naših usluga, koristeći privredi domovine, a tako i sebi samima.

Morali smo se uhvatiti u koštac i sami sa sobom i vlastitim ograničenjima, stalno svladavajući nove i nove probleme tranzicijske privrede, učiti, učiti i stalno učiti. Bilo je potrebno shvatiti i prihvatiti nove tehnologije, nove operacijske sustave, mreže i mrežne komponente, međunarodne standarde i MRS-ove, tražiti kvalitetne djelatnike koji će nas u tome moći pratiti, profilirati politike, strategije, i taktike, izbjeći sve opasnosti i izboriti se za svoju poziciju i opstati.
Danas, možemo reći samo jedno: “Nije nam žao”

Koristeći stručnost i znanje naših djelatnika, na području tržišnog poslovanja, marketinga, vanjskotrgovinskog poslovanja, organizacije poslovanja, kao i na području financija, računovodstva, knjigovodstva, revizija, plana i analize mislimo da smo postigli dobitnu kombinaciju. Komplementirajući i međusobno se nadopunjujući, stvorili smo kapital, radimo na najsuvremenijoj komputerskoj opremi, koristimo najsuvremeniji hardware i software koji se u ovom trenutku može nabaviti u Hrvatskoj, zaposlili smo deset djelatnika, a do kraja godine namjeravamo zaposliti još nekolicinu novih stručnjaka iz područja bankarstva, pravnih poslova, poslovne korespodencije i sl. djelatnosti neophodno potrebnih za daljnji rast, razvoj i zadovoljenje sve brojnije klijentele.
Stvorili smo svoj moto i njega se držimo:” Točnost i pouzdanost ”.

Djelatnost Tvrtke

U razdoblju od 1991.god. do danas tvrtka je pošla kroz određene promjene nadograđujući kako kvalitativno tako i kvantitativno svoje djelatnosti. Tada smo uočili da se rađa nova vrsta poduzetnika kojima je jako bitno na vrijeme i promptno dostaviti informaciju koja će im biti podloga za donošenje poslovne odluke. Upravno se  iz tog razloga danas trudimo da računovodstvena informacija prvenstveno bude u funkciji managera i poduzetnika kojima je ona i potrebna, a ne samo brojka na papiru koja se dostavlja zakonodavcu.

Da bismo to postigli morali smo učiniti određene korake:
napraviti solidnu informatičku podlogu, ne samo kod nas nego i kod klijenata kako bi uspjeli brzo i efikasno razmjenjivati podatke, zaposliti kadrove koji mogu odgovorno i s puno entuzijazma obavljati radne zadatke, svakodnevno se usavršavati i biti u tijeku zakonskih i tržišnih promjena, biti povezani sa konzultantskim kućama da bi što bolje i efikasnije mogli pružiti usluge svojim klijentima.

Naša tvrtka je svoju djelatnost započela sa standardnim knjigovodstvenim poslovima što podrazumijeva ažurno evidentiranje poslovnih promjena i na temelju njih sastavljanje polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća za zakonodavca. Danas možemo iz asortimana naše djelatnosti izdvojiti sljedeće usluge.

 

  Naše usluge:

 

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

 •  financijsko knjigovodstvo
 •  robno – materijalno knjigovodstva
 •  salda – konti kupaca i dobavljača
 •  obračun plaća
 •  knjigovodstvo osnovnih sredstava
 •  blagajna materijalnih troškova
 •  devizno knjigovodstvo
 •  proizvodnja

Poslovodstvo

 •  izrada mjesečnih financijskih izvješća o realizaciji,  rashodima, bruto-dobiti(račun dobiti i gubitka), sa  pokazateljima poslovanja kao što su pokazatelji    likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
 •  izrada izvješća o stanju robe na zalihi kako financijski  tako i naturalno
 •  izrada koeficijenta obrtaja robe po pojedinim  skladištima, kao i podaci o najprodavanijim artiklima, te  izvješće  i zaradi po pojedinom artiklu
 •  izrada bilance stanja na dan
 •  izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita

 

Konzalting

 •  konzalting na području računovodstvenih poslova
 •  konzalting na području financijskih poslova
 •  konzalting na području organizacijskih poslova
 •  konzalting na području kadrovskih poslova

Plan i analiza

 •  izrada planova realizacije po pojedinim radnim  jedinicama
 •  izrada planova rashoda i troškova
 •  kontrola planiranoga i ostvarenoga

 

 

Kroz dosadašnji rad sa tvrtkama različitih djelatnosti stekli smo mnogobrojna iskustva koja nam omogućuju da naša usluga bude što potpunija i kompleksnija.
Održavamo kontinuitet suradnje sa 30 do 40 stalnih klijenata i nastojimo taj broj zadržati kao trenutni optimum.

Kao članovi UDRUGE REVIZORA, UDRUGE RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA HRVATSKE nastojimo biti u interakciji s okruženjem i sličnim asocijacijama , kako bi pratili trendove, pratili zbivanja i promjene u našoj djelatnosti, a ako potvrda za to je zadovoljan klijent.

Fotogalerija

Kontakt/Lokacija