Za reviziju, računovodstvo, knjigovodstvo i porezno savjetovanje

Aktiva

Klikni za nastavak!

O NAMA

LOGO-FINAL
Kada smo 09.01.1991.godine osnovali tvrtku “M.J. – AKTIVA” d.o.o., nismo ni sami znali koliko će to promjeniti naše živote, navike, ali i utjecati na živote naših djelatnika, suradnika, prijatelja, klijenata… Nije nas motivirao samo novac, krenuli smo bez ikakvoga kapitala, bez opreme, bez zaposlenika, bez poslovnog prostora, u vlastitom stanu, trošeći i ono malo slobodnog vremena predviđenog za odmor i rekreaciju. Željeli smo raditi ono što volimo i što je naša profesija, ali raditi to onako kako mi to zamišljamo, stvarajući nove standarde i kvalitetu u korist profesije, brojnih korisnika naših usluga, koristeći privredi domovine, a tako i sebi samima.

Morali smo se uhvatiti u koštac i sami sa sobom i vlastitim ograničenjima, stalno svladavajući nove i nove probleme tranzicijske privrede, učiti, učiti i stalno učiti. Bilo je potrebno shvatiti i prihvatiti nove tehnologije, nove operacijske sustave, mreže i mrežne komponente, međunarodne standarde i MRS-ove, tražiti kvalitetne djelatnike koji će nas u tome moći pratiti, profilirati politike, strategije, i taktike, izbjeći sve opasnosti i izboriti se za svoju poziciju i opstati.
Danas, možemo reći samo jedno: “Nije nam žao”

Koristeći stručnost i znanje naših djelatnika, na području tržišnog poslovanja, marketinga, vanjskotrgovinskog poslovanja, organizacije poslovanja, kao i na području financija, računovodstva, knjigovodstva, revizija, plana i analize mislimo da smo postigli dobitnu kombinaciju. Komplementirajući i međusobno se nadopunjujući, stvorili smo kapital, radimo na najsuvremenijoj komputerskoj opremi, koristimo najsuvremeniji hardware i software koji se u ovom trenutku može nabaviti u Hrvatskoj, zaposlili smo deset djelatnika, a do kraja godine namjeravamo zaposliti još nekolicinu novih stručnjaka iz područja bankarstva, pravnih poslova, poslovne korespodencije i sl. djelatnosti neophodno potrebnih za daljnji rast, razvoj i zadovoljenje sve brojnije klijentele.
Stvorili smo svoj moto i njega se držimo:” Točnost i pouzdanost ”.

Djelatnost Tvrtke

U razdoblju od 1991.god. do danas tvrtka je pošla kroz određene promjene nadograđujući kako kvalitativno tako i kvantitativno svoje djelatnosti. Tada smo uočili da se rađa nova vrsta poduzetnika kojima je jako bitno na vrijeme i promptno dostaviti informaciju koja će im biti podloga za donošenje poslovne odluke. Upravno se  iz tog razloga danas trudimo da računovodstvena informacija prvenstveno bude u funkciji managera i poduzetnika kojima je ona i potrebna, a ne samo brojka na papiru koja se dostavlja zakonodavcu.

Da bismo to postigli morali smo učiniti određene korake:
napraviti solidnu informatičku podlogu, ne samo kod nas nego i kod klijenata kako bi uspjeli brzo i efikasno razmjenjivati podatke, zaposliti kadrove koji mogu odgovorno i s puno entuzijazma obavljati radne zadatke, svakodnevno se usavršavati i biti u tijeku zakonskih i tržišnih promjena, biti povezani sa konzultantskim kućama da bi što bolje i efikasnije mogli pružiti usluge svojim klijentima.

Naša tvrtka je svoju djelatnost započela sa standardnim knjigovodstvenim poslovima što podrazumijeva ažurno evidentiranje poslovnih promjena i na temelju njih sastavljanje polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća za zakonodavca. Danas možemo iz asortimana naše djelatnosti izdvojiti sljedeće usluge.

 

  Naše usluge:

 

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

 •  financijsko knjigovodstvo
 •  robno – materijalno knjigovodstva
 •  salda – konti kupaca i dobavljača
 •  obračun plaća
 •  knjigovodstvo osnovnih sredstava
 •  blagajna materijalnih troškova
 •  devizno knjigovodstvo
 •  proizvodnja

Poslovodstvo

 •  izrada mjesečnih financijskih izvješća o realizaciji,  rashodima, bruto-dobiti(račun dobiti i gubitka), sa  pokazateljima poslovanja kao što su pokazatelji    likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
 •  izrada izvješća o stanju robe na zalihi kako financijski  tako i naturalno
 •  izrada koeficijenta obrtaja robe po pojedinim  skladištima, kao i podaci o najprodavanijim artiklima, te  izvješće  i zaradi po pojedinom artiklu
 •  izrada bilance stanja na dan
 •  izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita

 

Konzalting

 •  konzalting na području računovodstvenih poslova
 •  konzalting na području financijskih poslova
 •  konzalting na području organizacijskih poslova
 •  konzalting na području kadrovskih poslova

Plan i analiza

 •  izrada planova realizacije po pojedinim radnim  jedinicama
 •  izrada planova rashoda i troškova
 •  kontrola planiranoga i ostvarenoga

 

 

Kroz dosadašnji rad sa tvrtkama različitih djelatnosti stekli smo mnogobrojna iskustva koja nam omogućuju da naša usluga bude što potpunija i kompleksnija.
Održavamo kontinuitet suradnje sa 30 do 40 stalnih klijenata i nastojimo taj broj zadržati kao trenutni optimum.

Kao članovi UDRUGE REVIZORA, UDRUGE RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA HRVATSKE nastojimo biti u interakciji s okruženjem i sličnim asocijacijama , kako bi pratili trendove, pratili zbivanja i promjene u našoj djelatnosti, a ako potvrda za to je zadovoljan klijent.

Zadnje novosti

OD 01. SRPNJA 2017. SVI OBVEZNICI FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM (UKLJUČUJUĆI I PAUŠALNE POREZNE OBVEZNIKE) RAČUNE IZDAJU PUTEM NAPLATNIH UREĐAJA

  Obveznici fiskalizacije

 1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 2. Pravne osobe obveznici poreza na dobit
 3. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit

  Pročitaj...

POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

 1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA
Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospod...

Pročitaj...

OBRASCI POTREBI ZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta zahtjeva prikupljanje određene dokumentacije za koje je potrebno određeno vrijeme. Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je sljedeća:

 1. Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljedeće obra...

  Pročitaj...

Fotogalerija

Kontakt/Lokacija