OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA PREMA NOVOM ZAKONU

Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19.; dalje: Zakon). Bez obzira na to što je na snazi novi Zakon, obračun članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu treba obaviti i o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu TZ prema Zakonu koji je bio na snazi do kraja 2019. godine. To znači da će se odredbe novog Zakona primjenjivati u 2020. godini kao i prilikom godišnjeg obračuna za 2020. u 2021. godini. Read more

DOKAZI POTREBNI KOD ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU

 

Od 1.1.2020 godine za primjenu oslobođenja u isporuci dobara unutar EU primjenjuje se Provedena uredba vijeća EU br. 2018/1912 koja je direktno implementirana u hrvatsko gospodarstvo. Read more

NOVI ROKOVI ZA DOSTAVU OBRASCA JOPPD ZA ODREĐENE NEOPOREZIVE PRIMITKE

Od 1. siječnja 2020. u primjeni je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20.). Read more

NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA UGOSTITELJSTVO

U Narodnim Novinama br. 5/2020 objavljen je novi kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva. Read more

NOVOSTI O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisuje se koje se samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu te koje evidencije i izvješća porezni obveznici moraju voditi i podnositi Poreznoj upravi. Read more

IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom usvojen je na 15. sjednici Hrvatskoga sabora dana 29. studenoga 2019., a primjenjuje se od 1. travnja 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. Read more

GODIŠNJI OBRAČUN POSLOVANJA I SLOBODNIH ZANIMANJA I PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2019.

Obrtnici i slobodna zanimanja koja obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i za svoje poslovanje vode poslovne knjige i evidencije, sastavit će godišnju poreznu prijavu i napraviti godišnji obračun poslovanja za 2019. godinu prema odredbama

Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 80/19), kao temeljnih propisa kojima je u Republici Hrvatskoj uređen sustav oporezivanja dohodaka fizičkih osoba. Read more

Kontakt/Lokacija