EVIDENTIRANJE PRIMITAKA OD POTPORA, POTICAJA, SUBVENCIJE I POMOĆI KOD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak (samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) mogu primiti, na temelju određenih uvjeta koje trebaju zadovoljiti u ovisnosti o vrsti djelatnosti kojom se bave, potpore, poticaje, subvencije, pomoći i dotacije (namjenske ili nenamjenske) iz različitih izvora.

Načelno, primljene potpore se kod obavljanja samostalne djelatnosti smatraju poslovnim primicima.

  Read more

Kontakt/Lokacija