POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

  1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA

Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Međutim, obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

  • slobodni – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno ne traži se propisana stručna sprema
  • vezani – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
  • povlašteni – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Uvjeti za otvaranje obrta

Pročitaj

OBRASCI POTREBI ZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta zahtjeva prikupljanje određene dokumentacije za koje je potrebno određeno vrijeme. Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je sljedeća:

  1. Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljedeće obrasce:
Prijava za upis u obrtni registar,
Registarski list RL 1 – podaci o obrtu,
  Registarski list RL 2 – podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona),
  Registarski list RL 3 – podaci o djelatnostima,
  Tiskanica 1 – podaci o vlasniku obrta.
  1. Uz ispunjene obrasce potrebno je priložiti i sljedeće:

Pročitaj

PAUŠALNI OBLIK OBRTA

PAUŠALNI  OBLIK OBRTA

Najvažnija odlika paušalnog obrta je ta da se porez plaća paušalno u fiksnom iznosu godišnje, ali ste limitirani iznosom primitaka tijekom te godine. Do sada je bilo dozvoljeno 149.500,00 kn primitaka u kalendarskoj godini, a od 1.1. odnosno za 2017. je taj prag pomaknut na 230.000,00 kn, dok će za 2018. biti 300.000,00 kn. S obzirom da je 300.000,00 kn primitaka prilično lijepa cifra za obrtnike, ovime se otvaraju vrata mnogo lagodnijeg poslovanja s prostorom za razvoj posla i veće financijsko stjecanje što će mnogima biti dodatna motivacija za rad, a samim time poslijedično i dobra stvar za gospodarstvo države općenito.

Kako postati paušalac

Pročitaj

KNJIGE I EVIDENCIJE KOJE MORA VODITI OBRTNIK

Koje poslovne knjige i evidencije mora voditi obrtnik?

Poslovne knjige obrtnika jesu:

knjiga primitaka i izdataka,
knjiga prometa,
  evidencija o tražbinama i obavezama,
  popis dugotrajne imovine.

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.

Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi Pročitaj

UPLATNI RAČUNI ZA OBRTNIKE

INFORMACIJA O OBVEZAMA U 2017. GODINI

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2017. GODINI

 Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.g.,

(NN 2/17) utvrđene su osnovice za doprinose:

 

  1. OBRTNICI (ako obrtnik nije istovremeno u radnom odnosu)

Pročitaj

Kontakt/Lokacija