EVIDENTIRANJE ISPORUKA PUTEM APLIKACIJA GLOVO, WOLT, PAUZA

Glovo, Wolt, Pauza i slične tvrtke za dostavu putem svoje Internet stranice ili mobilne aplikacije povezuju kupca i ugostitelja/trgovca, te dostavljača. Kupac putem aplikacije naručuje hranu ili druge proizvode ugostitelja/trgovca. Ugostitelj putem aplikacije prima narudžbu, priprema proizvode za isporuku i predaje ih dostavljaču koji ih u ime Glovo ili drugog servisa za dostavu zajedno s računom dostavlja kupcu. Uslugu dostave obavljaju dostavljači koji sa servisom za dostavu imaju sklopljen ugovor. Za korištenje aplikacije (platforme) za dostavu ugostitelj/trgovac sa servisom za dostavu sklapa ugovor o pružanju usluga.

Ugovor između Glovo, Wolt, Pauza ili sličnog servisa i ugostitelja/trgovca koji putem takve aplikacije prodaje svoje proizvode u pravnom smislu je ugovor o posredovanju.

Potpisivanjem ugovora servis se obvezuje u svoju aplikaciju uvrstiti proizvode ugostitelja/trgovca tako da ih korisnici aplikacije (kupci) mogu kupiti. Ugostitelj/trgovac se obvezuje servisu za korištenje aplikacije platiti naknadu (proviziju). Iznos naknade u pravilu je varijabilan i obračunava se u postotku na temelju bruto vrijednosti prodanih proizvoda, uvećano za iznos PDV-a.

Uobičajeno, ugovorom je uređeno pravo na korištenje opreme za pristup aplikaciji; rokovi i način pripreme i dostave proizvoda; naplata isporučenih proizvoda; plaćanje troškova dostave; iznos i rokovi plaćanja naknade servisu; obveze servisa: način naplate isporučenih proizvoda, način i rokovi uplate naplaćenih iznosa u ime ugostitelja/trgovca, rokovi ispostavljanja računa za uslugu servisa, obveza servisa glede zaštite ugleda i imena/brenda ugostitelja/trgovca, obveze glede zaštite osobnih podataka kupaca i trgovca i dr.; obveze ugostitelja/trgovca: dostava podataka o proizvodima, popisa proizvoda s cijena, fotografija proizvoda, informacija o proizvodima koji se prodaju putem aplikacije (na primjer: za hranu informacije o alergenima), obveza zaštite imena i ugleda servisa te zaštite osobnih podataka kupaca; postupak povrata proizvoda i cijene proizvoda, rješavanje nepotpunih isporuka; razdoblje trajanja ugovora; raskid ugovora; rješavanje sporova i drugo.

Pri evidentiranju prodaje proizvoda putem aplikacija poduzetnike najviše zbunjuje činjenica da hranu i piće koju isporučuje ugostitelj odnosno proizvode koje isporučuje trgovac naplaćuje servis za dostavu. Zbog toga se u praksi često postavljaju pitanja tko treba izdati račun za isporučene proizvode, treba li i tko fiskalizirati račun? Prema odredbama čl. 62. Općeg poreznog zakona i čl. 78. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, za isporuke dobara i usluga koje je obavio porezni obveznik je obvezan izdati račun. Prema tome, ugostitelj/trgovac obvezan je izdati račun za proizvode koje je prodao i isporučuje korištenjem aplikacije, te ako će račun biti naplaćen gotovinom (karticama ili gotovim novcem) provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Dodatno, zbunjuje i činjenica da servis ugostitelju/ trgovcu na žiro račun uplaćuje manji iznos od cijene prodanih proizvoda. Ugovorima između servisa za dostavu i ugostitelja/trgovca uobičajeno je ugovoreno da servis cijenu proizvoda naplaćenu od kupca u ime ugostitelja/trgovca uplaćuje ugostitelju/trgovcu umanjenu za naknadu (proviziju), te odbitke sukladno ugovoru (npr.: naknadu za opremu za primanje narudžbi putem aplikacije, usluge fotografiranja proizvoda i dr.).

 

Kontakt/Lokacija