Novosti iz područja računovodstva

NOVOSTI

OD 01. SRPNJA 2017. SVI OBVEZNICI FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM (UKLJUČUJUĆI I PAUŠALNE POREZNE OBVEZNIKE) RAČUNE IZDAJU PUTEM NAPLATNIH UREĐAJA

Obveznici fiskalizacije

 1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 2. Pravne osobe obveznici poreza na dobit
 3. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit

Tko nije obveznik fiksalizacije

 1. Prodaja karata ili žetona za lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave
 2. Naplata cestarine
 3. Punjenje naftnim derivatima aviona u avioservisima
 4. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
 5. Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu
 6. Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 7. Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata

Pročitaj

POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

 1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA

Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Međutim, obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 • slobodni – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno ne traži se propisana stručna sprema
 • vezani – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Uvjeti za otvaranje obrta

Pročitaj

OBRASCI POTREBI ZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta zahtjeva prikupljanje određene dokumentacije za koje je potrebno određeno vrijeme. Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je sljedeća:

 1. Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljedeće obrasce:
Prijava za upis u obrtni registar,
Registarski list RL 1 – podaci o obrtu,
  Registarski list RL 2 – podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona),
  Registarski list RL 3 – podaci o djelatnostima,
  Tiskanica 1 – podaci o vlasniku obrta.
 1. Uz ispunjene obrasce potrebno je priložiti i sljedeće:

Pročitaj

PAUŠALNI OBLIK OBRTA

PAUŠALNI  OBLIK OBRTA

Najvažnija odlika paušalnog obrta je ta da se porez plaća paušalno u fiksnom iznosu godišnje, ali ste limitirani iznosom primitaka tijekom te godine. Do sada je bilo dozvoljeno 149.500,00 kn primitaka u kalendarskoj godini, a od 1.1. odnosno za 2017. je taj prag pomaknut na 230.000,00 kn, dok će za 2018. biti 300.000,00 kn. S obzirom da je 300.000,00 kn primitaka prilično lijepa cifra za obrtnike, ovime se otvaraju vrata mnogo lagodnijeg poslovanja s prostorom za razvoj posla i veće financijsko stjecanje što će mnogima biti dodatna motivacija za rad, a samim time poslijedično i dobra stvar za gospodarstvo države općenito.

Kako postati paušalac

Pročitaj

KNJIGE I EVIDENCIJE KOJE MORA VODITI OBRTNIK

Koje poslovne knjige i evidencije mora voditi obrtnik?

Poslovne knjige obrtnika jesu:

knjiga primitaka i izdataka,
knjiga prometa,
  evidencija o tražbinama i obavezama,
  popis dugotrajne imovine.

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.

Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi Pročitaj

UPLATNI RAČUNI ZA OBRTNIKE

INFORMACIJA O OBVEZAMA U 2017. GODINI

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2017. GODINI

 Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.g.,

(NN 2/17) utvrđene su osnovice za doprinose:

 

 1. OBRTNICI (ako obrtnik nije istovremeno u radnom odnosu)

Pročitaj

NOVOSTI u 2017 .g.

Porez na dohodak – osobni odbitak 3800 kn; Stope 24% i 36%

Na snagu s početkom 2017. stupa i novi Zakon o porezu na dohodak kojim je osnovni osobni odbitak povećan na 3800 kuna te je jednak za sve porezne obveznike. Naime, toliko je do sada iznosio osnovni osobni odbitak za umirovljenike, dok je za zaposlene bio 2600 kuna.

Pročitaj

Kontakt/Lokacija