PLAĆANJE I NAPLATA GOTOVIM NOVCEM

Plaćanje i naplata u gotovom novcu u RH temeljno je uređena Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prema ovom zakonu, trgovačka društva, ustanove, neprofitne organizacije i druge pravne osobe, kao i obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u RH ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Dakle, plaćanje i naplata u gotovu novcu između osoba koje obavljaju registriranu djelatnost i drugih fizičkih i pravnih osoba moguća je samo u iznosu manjem od 75.000,00 kn. Navedeno se ne primjenjuje na međusobna plaćanja između građana.

Ograničenje vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Međutim, kada se plaćanje obavlja između dva obveznika fiskalizacije ili prema obrtnicima, prema posebnim popisima dopušteno plaćanje u gotovom novcu je manje.

1. Plaćanje prema propisima o fiskalizaciji

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu.

Navedeno ograničenje ne primjenjuje se na plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Naime, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom razlikuje pojam gotovine i gotovog novca. Gotovim novcem (na koji se odnosi ograničenje od 5.000,00 kn) smatraju se novčanice kune i kovanice kune i lipe. Pojam gotovine je širi, pa obuhvaća gotov novac (novčanice i kovanice kune i lipe), kartice i sl.

Napominjemo da je obveznik fiskalizacije svaki račun koji naplati gotovinom (gotovim novcem ili karticom) obvezan poslati na fiskalizaciju da bi račun sadržavao JIR, i to neovisno radi li se o gotovinskom računu ili računu iz čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u. Račun naplaćen debitnom ili kreditnom karticom također treba fiskalizirati. No, kod plaćanja debitnim ili kreditnim karticama ne primjenjuju se ograničenja u iznosu plaćanja (osim ako nisu propisana od strane banke odnosno drugog izdavatelja kartica).

2. Plaćanje obrtnicima

Propisima o porezu na dohodak propisano je ograničanje u plaćanju gotovim novcem prema obrtnicima. Tako tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe   JliP(R)S, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe mogu obrtnicima i drugim fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost izvršiti plaćanje u gotovom novcu do iznosa od 5.000,00 kn.

Plaćanje u iznosu većem od 5.000,00 kn navedene pravne i fizičke osobe moraju izvršiti na žiro račun obrtnika ili karticom. Navedeno se primjenjuje samo na navedene pravne i fizičke osobe, a ne i na potrošače kada obrtnicima plaćaju obavljene im usluge odnosno prodanu robu.

3. Zabrana plaćanja u gotovom novcu

Pravna ili fizička osoba koja na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, tj. čiji je račun u blokadi, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni. Pravna ili fizička osoba čiji je račun u blokadi mora sav primljeni gotov novac (utržak) uplatiti na svoj žiro račun odmah, a najkasnije idući radni dan.

Kontakt/Lokacija