POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA RUJAN-PROSINAC-2020

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) na sjednici održanoj u ponedjeljak, 07. rujna 2020. donijelo je odluku o izmjenama i dopunama uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

HZZ u svom priopćenju navodi kako se primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i potpora za mikropoduzetnike nastavljaju i u razdoblju od rujna do prosinca ove godine.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) objavljeni su detalji potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i za mikropoduzetnike.  

Od 15. rujna, zaprimaju se zahtjevi zaPotporu za očuvanje radnih mjesta – rujan-prosinac 2020. za djelatnosti u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno po radnikukoji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Ciljne skupine poslodavaca odnose se na uslužne djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge, prijevoz putnika, pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića te djelatnosti povezane s njima.

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u odnosu na isti mjesec 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine ukoliko traže potporu za rujan; pad prihoda/primitaka u trećem tromjesečju 2020., u odnosu na treće tromjesečje 2019. godine ako traže potporu za listopad, studeni i prosinac.

U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji relativnu većinu svojih prihoda/primitaka ostvaruju isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu, mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Osim potpore prema djelatnosti, od 15. rujna, zaprimaju se zahtjevi i za mjeru za mikropoduzetnike koja traje od rujna do prosinca u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno po radniku. Za ovu mjeru mogu se prijaviti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika, odnosno svi poslodavci neovisno o djelatnosti, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite. Potpora je namijenjena za radnika koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Podsjećamo, do kraja godine aktivna je i mjera skraćivanje radnog vremena  za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn po radniku.

Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada.

S obzirom na produžene izvanredne okolnosti uslijed situacije izazvane koronavirusom HZZ navodi kako je određena odredba kojom je definirano na koje se načine novčana pomoć određuje u slučajevima kada korisnik mjere Stalni sezonacu 2020. godini nije uopće radio, ukoliko je radio najmanje tri cijela kalendarska mjeseca, te ukoliko je radio kraće od tri cijela kalendarska mjeseca.

Također, kako bi se pomoglo poslodavcima i stalnim sezoncima, nastavlja se produljenje mjere Stalni sezonac (COVID – 19) za stalne sezonce kojima je radni odnos u sezoni 2020.g. bio kraći od šest mjeseci, jer se navedeno s obzirom na epidemiju koronavirusa smatra opravdanim razlogom.

Detaljnije informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta dostupne su na službenim stranicama HZZ-a.

Kontakt/Lokacija