ISPLATA I NEISPLATA OTPREMNINE

Po odredbama Zakona o radu (ZR) radnik ima pravo na otpremninu:

  • u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti
  • zbog prestanka radnog odnosa
  • zbog kolektivnog viška radnika

Read more

Kontakt/Lokacija