CRO KARTICA

Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području cijele Republike Hrvatske. 

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, uz ostale neoporezive nagrade i primitke, koje poslodavci mogu isplatiti radnicima u jednoj kalendarskoj godini (isplata prigodnih nagrada, tj. neoporezivih primitaka radnicima (božićnice, uskrsnice i regres), nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i sl.), dodatno mogu neoporezivo isplatiti i naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika u iznosu do 2500 kuna godišnje.

Međutim, za razliku od drugih neoporezivih nagrada i naknada, naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika do iznosa 2500 kuna godišnje može se isplatiti isključivo na poseban račun koji je vezan uz Hrvatsku turističku karticu, a ne na redovan tekući račun radnika.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može svom radniku, kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi, kao korisniku, uplatiti sredstva po osnovi ove naknade. Poslodavac samostalno određuje dinamiku i svotu koju će isplatiti svojim radnicima, što znači da poslodavac može svome radniku isplaćivati svotu naknade veće ili manje od utvrđene neoporezive svote, a navedenu naknadu radniku može uplatiti u svako doba godine.
 
Postupak izdavanja kartice je takav da radnik, nakon što je poslodavac odlučio da će mu isplatiti naknadu, odabire bilo koju banku koja je pristupila Mjeri i otvara poseban račun, te dostavlja broj računa poslodavcu. Poslodavci ne naručuju kartice, već radnik samostalno odabire banku koja ima mogućnost izdati karticu. Nakon otvaranja računa radniku banka izdaje Hrvatsku turističku karticu.
 
Trenutno je to moguće u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke. Ostale banke će se priključivati provedbi Mjere u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim odlukama.

Hrvatskom turističkom karticom mogu se obavljati plaćanja putem POS aparata za usluge i to za plaćanje smještaja, pripremu i usluživanje hrane i pića, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava te u turističkim agencijama i kod organizatora putovanja na području Hrvatske.

 

Kontakt/Lokacija