E-USLUGA: KALENDAR PLAĆANJA OBVEZNIH NAKNADA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada.

Ova je usluga namijenjena poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja:
– članarine turističkim zajednicama,
– spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod,
– članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori,
– komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori,
– naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom,
– naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i
– HRT pristojbe.

Usluga daje pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim stanjem obveza po svim davanjima na jednom mjestu.

Kalendar plaćanja obveznih naknada nudi sljedeće funkcionalnosti:

  • popis davanja kojih je pojedini poslovni subjekt obveznik (od onih koja su uključena u opseg usluge);
  • prikaz iznosa obveza u trenutku prijave (prikaz podataka iz sustava institucije nadležne za pojedinu naknadu) s rokovima dospijeća;
  • kreiranje naloga za plaćanje (pojedinačni nalog s 2D barkodom ili zbrojni nalog u obliku xml datoteke, koji se mogu platiti putem mobilnog ili Internet bankarstva poslovnog subjekta),
  • pregled i preuzimanje kreiranih naloga i dokumenata;
  • popunjavanje i slanje obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ obrazac).

Prikazani podaci predstavljaju stanje obveza poslovnog subjekta koje u tom trenutku postoji u institucijama nadležnim za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Nakon plaćanja neke obveze, novo stanje obveza je u usluzi vidljivo nakon što nadležna institucija evidentira uplatu u svom sustavu. Svakom prijavom korisnika u uslugu, prikazuje se stanje obveza koje postoji u trenutku prijave.

Usluzi Kalendar plaćanja obveznih naknada moguće je pristupiti putem sustava:

  • e-Građani, https://gov.hr, u dijelu usluga za poslovne korisnike ili
  • START, https://start.gov.hr

Za korištenje usluge potrebna je vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica za NIAS, minimalno značajne razine sigurnosti. Korisnici usluge mogu biti zakonski ovlaštene osobe poslovnog subjekta i druge osobe kojima je putem sustava e-Ovlaštenja dodijeljeno pravo za rad u usluzi. Usluga je povezana sa sustavom e-Poslovanje, čime je korisnicima omogućen jedinstven pristup, pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju poslovanja.

Izvor: https://mingor.gov.hr/vijesti/nova-e-usluga-kalendar-placanja-obveznih-naknada/8685 (31.03.2022.)
Naziv članka: Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada

 

Kontakt/Lokacija