NADOKNADA FIKSNIH TROŠKOVA-SIJEČANJ 2021

Dana 30. siječnja 2021. objavljena je Uputa za nadoknadu fiksnih troškova za siječanj 2021. , koja ima određene razlike u odnosu na Uputu za prosinac, te je naveden zaseban obrazac/zahtjev za siječanj 2021. Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za siječanj 2021. godine.

Zahtjevi za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova se podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna najkasnije do 15. ožujka 2021.

Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev za korištenjem ove mjere putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Po odobrenom zahtjevu Ministarstvo financija – Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih plaćenih fiksnih troškova po poduzetniku, te će Hrvatski zavod za zapošljavanje izvršiti isplatu odobrenih plaćenih fiksnih troškova na naznačeni račun.

Pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova za siječanj 2021. ostvaruju oni poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60%.

Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. nemaju pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova, jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/ primitaka iznad 90% nadoknadit će se plaćeni fiksni troškovi poslovanja u cijelosti. Poduzetnicima u sustavu PDV-a priznaju se troškovi bez PDV-a.  Pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine. 

Nadoknadit će se sljedeći troškovi:

 • mjesečni trošak najma, zakupa, odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju,
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja, izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Nadoknada svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente, 
 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje,
 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara,
 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola,
 • obustavljen rad školama stranih jezika, osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukama obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića. 

 

Kontakt/Lokacija