NEOPOREZIVE POTPORE U SLUČAJU SMRTI

Pravilnikom o  porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Potpora u slučaju smrti člana uže obitelji

Za slučaj smrti nekog od člana uže obitelji navedenim Pravilnikom propisana je mogućnost neoporezive isplate potpore radnicima  i to u iznosu do 3.000,00 kn. Pritom, Pravilnikom su izričito navedene osobe koje se  za taj slučaj smatraju članovima uže obitelji , te se neoporezivi iznos potpore može isplatiti samo za smrt sljedećih osoba:

  • bračnog druga,
  • roditelja,
  • roditelja bračnog druga,
  • djece,
  • drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji,
  • posvojene i udomljene djece i djece na skrbi, te
  • punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom po posebnom zakonu.

Iz navedenog proizlazi da se neoporezivi iznos potpore ne može isplatiti primjerice za slučaj smrti brata ili sestre. Nadalje, neoporezivi iznos potpore do 3.000,00 kn nije propisan kao godišnji neoporezivi iznos nego se odnosi na svaki pojedinačni slučaj smrti.

O isplati neoporezive potpore izvješćuje se na obrascu JOPPD s oznakom 20, a isti se, kao i za sve druge neoporezive isplate, dostavlja u Poreznu upravu do 15. idućeg mjeseca od mjeseca isplate.

Ako se potpora isplaćuje radniku u iznosu iznad 3.000,00 kn, razlika se smatra (neto) plaćom i podliježe svim davanjima kao i redovna plaća, te se i JOPPD podnosi na dan isplate/sljedeći radni dan.

 

 

Potpora u slučaju smrti radnika

Za slučaj smrti radnika, propisani neoporezivi iznos iznosi do 7.500,00 kn, osim jednokratnih potpora iz čl. 8. st. 2. toč. 8. Zakona o porezu na dohodak koje se isplaćuju djecu radnika i koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu.

Takva potpora isplaćuje se u pravilu nekom od članova obitelji preminulog radnika, te se i primitak odnosi na osobu kojoj je potpora isplaćena. Stoga se i na obrascu JOPPD navode podaci za tu osobu (npr. za suprugu), a ne za preminulog radnika. O isplati neoporezivog iznosa  i te potpore, također se koristi oznaka 20.

Ako se potpora isplaćuje u iznosu višem od neoporezivog, razlika iznad neoporezivog smatra se isplatom drugog dohotka jer se u pravilu isplaćuje osobama

Kontakt/Lokacija