NOVI ROKOVI ZA DOSTAVU OBRASCA JOPPD ZA ODREĐENE NEOPOREZIVE PRIMITKE

Od 1. siječnja 2020. u primjeni je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20.). Prema izmijenjenom članku 79. st. 10. toga Pravilnika za neoporezive naknade navedene u tablici u nastavku, rok za podnošenje obrasca JOPPD je dan isplate ili najkasnije slijedeći radni dan nakon isplate.

 

Kontakt/Lokacija