13. ožujka 2017. podrska

OBRASCI POTREBI ZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta zahtjeva prikupljanje određene dokumentacije za koje je potrebno određeno vrijeme. Potrebna dokumentacija za otvaranje obrta je sljedeća:

  1. Za registraciju obrta potrebno je ispuniti i priložiti sljedeće obrasce:
Prijava za upis u obrtni registar,
Registarski list RL 1 – podaci o obrtu,
  Registarski list RL 2 – podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona),
  Registarski list RL 3 – podaci o djelatnostima,
  Tiskanica 1 – podaci o vlasniku obrta.
  1. Uz ispunjene obrasce potrebno je priložiti i sljedeće:

presliku osobne iskaznice (za hrvatske državljane),
presliku putne isprave i potvrdu o prijavi boravišta u RH na određenoj adresi ili presliku osobne iskaznice, ako osoba ima prebivalište u RH (za strane državljane),
  potvrdu o radnoj sposobnosti ako je za konkretnu djelatnost ona potrebna (od liječnika specijalista medicine rada),
  potvrdu o osposobljenosti, majstorskom ispitu ili svjedodžbu ili izjavu onoga tko prijavljuje obrt da će zaposliti radnika s odgovarajućom stručnom spremom (za vezane i povlaštene obrte),
  dokaz o uplati upravne pristojbe,
  dokaz o uplati za obrtnicu.
  1. Za izradu pečata potrebno je rješenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnicu.
  2. Kod otvaranja računa potrebno je:
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar,
Pečat,
  Osobna iskaznica.
  1. Kod prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

Za vlasnika obrta:

Rješenje o upisu obrta u obrtni registar,
Prijava o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1),
  Prijava za osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2),
  Umjesto tiskanice M-11P potrebno je priložiti tiskanicu T-P-2 (Evidencija o zaprimljenim dokumentima – interna tiskanica koju izdaje HZMO pri preuzimanju dokumentacije, iz koje se vidi registarski broj obveznika).

Za zaposlenika:

Ugovor o radu,
Tiskanica M-11P.

Kontakt/Lokacija