3. travnja 2017. podrska

OD 01. SRPNJA 2017. SVI OBVEZNICI FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM (UKLJUČUJUĆI I PAUŠALNE POREZNE OBVEZNIKE) RAČUNE IZDAJU PUTEM NAPLATNIH UREĐAJA

Obveznici fiskalizacije

 1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 2. Pravne osobe obveznici poreza na dobit
 3. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit

Tko nije obveznik fiksalizacije

 1. Prodaja karata ili žetona za lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave
 2. Naplata cestarine
 3. Punjenje naftnim derivatima aviona u avioservisima
 4. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
 5. Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu
 6. Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 7. Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata

Obveze svih obveznika fiskalizacije

 1. Internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom. Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacje,
 2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente,
 3. U zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijesti o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Što je promet u gotovini
Plaćanja za isporučena dobra ili usluge u novčanicama ili kovanicama, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja osim izravnog plaćanja na račun.

Obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini

 • Od FINE nabaviti digitalni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom razmjene podataka s Poreznom upravom
 • Prilagoditi postojeće ili nabaviti elektroničke naplatne uređaje s programom koji omogućuje elektroničko potpisivanje elemenata računa i razmjenu podataka s Poreznom upravom
 • Obvezno je korištenje programskih rješenja koja omogućavaju postupanje u skladu sa zakonom
 • Poreznoj upravi dostaviti podatak o proizvođaču ili održavatelju programskog rješenja
 • Za obavljeni promet u gotovini ispostavljati račune s propisanim sadržajem putem naplatnih uređaja koji omogućuju elektroničko potpisivanje elemenata računa i Internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom.
 • Za slučaj kvara naplatnog uređaja imati u pripremi uvezenu knjigu računa što je ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave

Sadržaj podataka o poslovnom prostoru

 • OIB
 • Oznaka poslovnog prostora
 • Adresa poslovnog prostora
 • Tip poslovnog prostora
 • Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
 • Radno vrijeme i radni dan
 • Datum početka primjene važenja podataka
 • Datum prestanka primjene važenja podataka
 • Status poslovnog prostora

Sadržaj računa za promet u gotovini

Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:

 1. Broj i nadnevak izdavanja računa,
 2. Ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnih mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)
 3. Količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga
 4. Ukupna iznos naknada i poreza razvrstani po poreznoj stopi

Ostali podatci na računu prema Zakonu o fiskalizaciji

 1. Datum i vrijeme izdavanja računa – datum, sat i minuta
 2. Broj računa koji se sastoji od tri dijela i to:
  a) Broj računa
  b) Oznaka poslovnog prostora
  c) Oznaka naplatnog uređaja
 3. Oznaka načina plaćanja računa (novčanice i kovanice, kartice, ček, transakcijski račun i ostalo)
 4. Oznaka operatora naplatnog uređaja
 5. Zaštiti kod izdavatelja obveznica fiskalizacije
 6. Jedinstveni identifikator računa JIR

Prestanak rada naplatnog uređaja

U slučaju prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, a nema zamjenskog naplatnog uređaja tada izdaje račune prema postupku za male obveznike fiskalizacije, tj. iz ovjerene knjige računa. U roku od 2 dana dužan je uspostaviti rad naplatnog uređaja i Poreznoj upravi putem Interneta dostaviti sve izdane račune.

Gotovinska plaćanja između obveznika fiskalizacije
Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije plaćati gotovim novcem, i to:

 • Za nabavu proizvoda i usluga do 5000,00 kuna po jednom računu
 • Za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem
 • Za namjene na temelju posebne odluke ministra financija

Blagajnički maksimum
Obveznik fiskalizacije, osim onog koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze plaćanja, može na kraju radnog dana zadržati gotov novac u blagajni do visine blagajničkog maksimuma. Mjerilo za održavanje blagajničkog maksimuma je veličina obveznika fiksalizacije:

 • Mikro subjekti i fizičke osobe – do 10.000,00 kuna
 • Mali subjekti i fizičke osobe dobitaši – do 30.000,00 kuna
 • Srednji subjekti i fizičke osobe dobitaši – do 50.000,00 kuna.

Obveza kupca
Kupac, te svaki primatelj računa, dužan je zadržati izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora. Kupac je dužan na zahtjev ovlaštenog službenika Porezne uprave pokazati izdani račun.

Provjera računa
Kupci kao i svi primatelji računa mogu provjeriti je li njihov račun prijavljen Poreznoj upravi. Provjera se može obaviti na poveznici www-provjeri-racun.hr/, zatim slanjem JIR-a putem SMS-a na broj 611547 ili odnijeti račune u Poreznu upravu.

Napomena
Obveznici fiksalizacije koji sve račune naplaćuju bezgotovinski nisu obvezni nabaviti niti koristit elektroničke naplatne uređaje.

Kontakt/Lokacija