U razdoblju od 1991.god. do danas tvrtka je pošla kroz određene promjene nadograđujući kako kvalitativno tako i kvantitativno svoje djelatnosti. Tada smo uočili da se rađa nova vrsta poduzetnika kojima je jako bitno na vrijeme i promptno dostaviti informaciju koja će im biti podloga za donošenje poslovne odluke. Upravno se  iz tog razloga danas trudimo da računovodstvena informacija prvenstveno bude u funkciji managera i poduzetnika kojima je ona i potrebna, a ne samo brojka na papiru koja se dostavlja zakonodavcu.

Da bismo to postigli morali smo učiniti određene korake:
napraviti solidnu informatičku podlogu, ne samo kod nas nego i kod klijenata kako bi uspjeli brzo i efikasno razmjenjivati podatke, zaposliti kadrove koji mogu odgovorno i s puno entuzijazma obavljati radne zadatke, svakodnevno se usavršavati i biti u tijeku zakonskih i tržišnih promjena, biti povezani sa konzultantskim kućama da bi što bolje i efikasnije mogli pružiti usluge svojim klijentima.

Naša tvrtka je svoju djelatnost započela sa standardnim knjigovodstvenim poslovima što podrazumijeva ažurno evidentiranje poslovnih promjena i na temelju njih sastavljanje polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća za zakonodavca. Danas možemo iz asortimana naše djelatnosti izdvojiti sljedeće usluge.

 

  Naše usluge:

 

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

 •  financijsko knjigovodstvo
 •  robno – materijalno knjigovodstva
 •  salda – konti kupaca i dobavljača
 •  obračun plaća
 •  knjigovodstvo osnovnih sredstava
 •  blagajna materijalnih troškova
 •  devizno knjigovodstvo
 •  proizvodnja

Poslovodstvo

 •  izrada mjesečnih financijskih izvješća o realizaciji,  rashodima, bruto-dobiti(račun dobiti i gubitka), sa  pokazateljima poslovanja kao što su pokazatelji    likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
 •  izrada izvješća o stanju robe na zalihi kako financijski  tako i naturalno
 •  izrada koeficijenta obrtaja robe po pojedinim  skladištima, kao i podaci o najprodavanijim artiklima, te  izvješće  i zaradi po pojedinom artiklu
 •  izrada bilance stanja na dan
 •  izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita

 

Konzalting

 •  konzalting na području računovodstvenih poslova
 •  konzalting na području financijskih poslova
 •  konzalting na području organizacijskih poslova
 •  konzalting na području kadrovskih poslova

Plan i analiza

 •  izrada planova realizacije po pojedinim radnim  jedinicama
 •  izrada planova rashoda i troškova
 •  kontrola planiranoga i ostvarenoga

 

 

Kroz dosadašnji rad sa tvrtkama različitih djelatnosti stekli smo mnogobrojna iskustva koja nam omogućuju da naša usluga bude što potpunija i kompleksnija.
Održavamo kontinuitet suradnje sa 30 do 40 stalnih klijenata i nastojimo taj broj zadržati kao trenutni optimum.

Kao članovi UDRUGE REVIZORA, UDRUGE RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA HRVATSKE nastojimo biti u interakciji s okruženjem i sličnim asocijacijama , kako bi pratili trendove, pratili zbivanja i promjene u našoj djelatnosti, a ako potvrda za to je zadovoljan klijent.

Kontakt/Lokacija