13. ožujka 2017. podrska

PAUŠALNI OBLIK OBRTA

PAUŠALNI  OBLIK OBRTA

Najvažnija odlika paušalnog obrta je ta da se porez plaća paušalno u fiksnom iznosu godišnje, ali ste limitirani iznosom primitaka tijekom te godine. Do sada je bilo dozvoljeno 149.500,00 kn primitaka u kalendarskoj godini, a od 1.1. odnosno za 2017. je taj prag pomaknut na 230.000,00 kn, dok će za 2018. biti 300.000,00 kn. S obzirom da je 300.000,00 kn primitaka prilično lijepa cifra za obrtnike, ovime se otvaraju vrata mnogo lagodnijeg poslovanja s prostorom za razvoj posla i veće financijsko stjecanje što će mnogima biti dodatna motivacija za rad, a samim time poslijedično i dobra stvar za gospodarstvo države općenito.

Kako postati paušalac

Osim ove promjene novost je kako sada paušalci mogu biti i ugostitelji i trgovci te porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon. Prema tome novim Zakonom i Pravilnikom, uvjeti za porezne obveznike s paušalnim oporezivanjem glase: da niste obveznik PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i da po toj djelatnosti u poreznom razdoblju nemate ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanoga za obvezni ulazak u sustav PDV-a. Za 2016. godinu taj iznos je dakle 230.000,00 kuna. Ako ste u 2016. imali primitaka do 230.000,00 kn, u 2017. ste mogli prijeći na paušalno oporezivanje.

Za nove obveznike/obrtnike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti obrta, prijava na poreznoj u registar obveznika treba se podnijeti u roku 8 dana od dana starta obavljanja samostalne djelatnosti. Prilikom ispunjavanja formulara se označuje paušalni način oporezivanja kao željeni način plaćanja poreza. Kako biste bili u prvom pragu poreza u polje o očekivanim primanjima potrebno je upisati cifru recimo 20.000,00 kn.

Ova vas cifra ne ograničava, ali garantira najnižu stopu paušalnoga poreza u prvoj godini poslovanja odnosno dok ne predate prvi PO-SD obrazac prema kojem će se obrtnik dalje svrstati u paušalni porezni razred. Osim PO-SD obrasca, jedino drugo od knjiga što su paušalci dužni voditi je Evidencija o prometu. Dakle, ovi novi uvjeti za otvaranje paušalnog obrta zvuče odlično.

R.br. UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
1. od 0,00 – 85.000,00 12.750,00 1.530,00
2. od 85.000,01 – 115.000,00 17.250,00 2.070,00
3. od 115.000,01 – 149.500,00 22.425,00 2.691,00
4. od 149.500,01 – 230.000,00 34.500,00 4.140,00
       

 

Porezni razredi su: 1. 0,00 kn – 85.000,00 kn, 2. 85.000,00 kn – 115.000,00 kn, 3. 115.000,00 kn – 149.500,00 kn, 4. 149.500,00 kn – 230.000,00 kn i 5. 230.000,00 kn – 300.000,00 kn. Koliki su iznosi poreza za koji razred možete vidjeti kao i više detalja o svemu u Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (pdf 1,70 MB).

Za one koji žele prijeći iz trenutnog načina oporezivanja npr. dohodaši u paušalce, a zadovoljavaju gore spomenute uvijete potrebno je najkasnije do 15.1. sljedeće kalendarske godine odnosno godine za koju želimo u paušal podnijeti zahtjev o prelasku. Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na utvrđivanje paušalnoga dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti: pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI i dostaviti pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za kalendarsku godinu koje prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje. Obrasci su dostupni na stranicama porezne uprave: Obrasci – Porez na dohodak.

U tom slučaju porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Koje doprinose plaćaju paušalci

Porezni obveznik koji je osiguran po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva koji plaća paušalni porez na dohodak (PDF 270 kB), doprinose za svoje osobno osiguranje plaća prema mjesečnoj osnovici propisanoj kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2017. godinu iznosi 3.095,60 kuna.

U nastavku se daje pregled vrste doprinosa te mjesečnih iznosa doprinosa:

R.br. VRSTA DOPRINOSA STOPA ZA OBRAČUN MJESEČNI IZNOS DOPRINOSA
1. doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15% 464,34
2. doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5% 154,78
3. doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 464,34
4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% 15,48
5. doprinos za zapošljavanje 1,7& 52,63
  UKUPNO: 37,2% 1.151,57

Davanja se plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a ako se ne podmire u roku podliježu kamatama. U sklopu sustava E-građani je dostupno knjigovodstveno praćenje pa tako u svakom trenutku možete provjeriti svoja dugovanja poreza i davanja. Većina banaka je omogućila dobivanje lozinke za ulaz preko tokena banke tako da svatko tko ima token tj. Internet bankarstvo može pristupiti i pratiti svoje dužnosti prema državi.

 

Jesu li paušalci obaveznici fiskalizacije?

Porezni obveznici bez obzira plaćaju li paušalni porez ili porez utvrđuju na temelju poslovnih knjiga od 1. srpnja 2017. obvezni su provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja u skladu s posebnim propisom. Dakle odgovor je, od 1.7. – da. Za fiskalizaciju vam je potreban certifikat izdan od FINA-e i Solo servis za račune. Solo možete imati na tabletu ili računalu, spojen na običan ili POS printer.

Solo je prilagođen paušalcima u svakoj mjeri, tako da primjer na kraju kalendarske godine svoj PO-SD obrazac preuzmete jednim klikom, a sama evidencija računa je zapravo vaša evidencija o prometu. Osim toga Solo brine o zakonskim odredbama kao što je izgled računa, raznim izmjenama i slično pa se time ne morate zamarati. No najveća prednost servisa Solo je njegov pregledan izgled i jednostavna upotreba koja omogućuje svim vrstama korisnika nesmetanu i laku upotrebu. Registrirajte se za besplatni paket (do tri računa mjesečno) sa svim opcijama potrebnim za paušalni obrt.

 

Što ako sam stalno zaposlen, a žalim imati paušalni obrt?

Za osobe koje su osigurane po drugoj osnovi vrijede sva ista pravila i propisi osim iznosa poreza i davanja koje plaćaju mjesečno, a koja su nešto manja. Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta ili poljoprivrede i šumarstva, a istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti.

 

UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 10% GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 7,5% UKUPNA GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA
0,00-85.000,00 12.750,00 1.275,00 956,25 2,231.25
85.000,01-115.000,00 17.250,00 1.725,00 1.293,75 3.018,75
115.000,01-149.500,00 22.425,00 2.242,50 1.681,88 3.924,38
149.500,01-230.000,00 34.500,00 3.450,00 2.587,50 6.037,50
         

 

Dodatno, dobro je znati kako je do 1.1.2018. produženo oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novo otvorene obrte tako da ako otvarate paušalni obrt nećete morati platiti obrtnicu koja se inače naplaćivala 200,00 kn. Još jedna dobra vijest je i ta da je ukinut porez na tvrtku pa će paušalci, ali i drugi mikro i mali poduzetnici biti oslobođeni jednog manjeg, ali besmislenog nameta za zemlju koja želi poticati poduzetništvo

Kontakt/Lokacija