13. ožujka 2017. podrska

POSTUPCI OTVARANJA OBRTA

 1. POSTUPAK OTVARANJA OBRTA

Članak 1.  Zakona o obrtu definira obrt samostalnim i trajnim obavljanjem dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Međutim, obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 • slobodni – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete, odnosno ne traži se propisana stručna sprema
 • vezani – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.

Uvjeti za otvaranje obrta

Ako želite otvoriti obrt ne smijete imati izrečenu sigurnosnu mjeru zabrane ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti sve dok ta mjera traje. Posebni uvjeti odnose se na stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit te udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima.

Ipak, ako ne ispunjavate ovaj poseban uvjet, svejedno možete obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposlite radnika koji udovoljava propisanim uvjetima.

Zajedničko obavljanje obrta

Kako bi se obavljale gospodarske djelatnosti, dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za takve vezane obrte je dovoljno da jedna od osoba, uz opće, ispunjava i prethodno navedene posebne uvjete.

Strani državljani u Hrvatskoj također mogu obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske.Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima koji propisuje potrebu pribavljanja poslovne dozvole, a koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

 

 

 

Postupak otvaranja obrta

Preporučamo da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice poput općenitih stavki o obrtu, mjestu registracije te pravnih regulativa. Ovisno o sjedištu obrta, posjetite Ured državne uprave u županiji. Do tada prikupite potrebnu dokumentaciju u koju se ubrajaju:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika putne isprave, prijava boravka u Hrvatskoj ili preslika osobne iskaznice ako postoji trajno nastanjenje u Hrvatskoj
 • dokaz da udovoljavate posebnim zdravstvenim uvjetima
 • dokaz o pravu korištenja prostora
 • za vezane obrte treba priložiti dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti
 • ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta na ovoj stranici
 • izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice. Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.

Potom trebate preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave, izraditi pečat te otvoriti konačan račun u poslovnoj banci. Naravno, nužna je i prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Nakon svega, morate se prijaviti u Poreznu upravu radi upisa u registar poreznih obveznika.

Troškovi otvaranja obrta

Trošak otvaranja obrta iznosi oko 470 kn, od čega je trošak izdavanja obrtnice 200 kn, a 270 kn je administrativna pristojba za postupak registracije. Iznimno, u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.g., za izdanu obrtnicu, fizička osoba se oslobađa plaćanja iste pa u tom razdoblju trošak otvaranja obrta iznosi oko 270 kn.

Plaćanja cijene obrtnice oslobođeni su:

Prilikom otvaranja obrta, osim Zakona o obrtu, obratite pažnju i na zakonske propise poput Zakona o trgovini, Zakona o ugostiteljstvu i drugih koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti, posebice za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

Više o otvaranju obrta možete pročitati na ovoj stranici. Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za registriranje obrta te dobivanje odgovarajućih ovjerenih dokumenata, savjetujemo obratiti se nadležnim registarskim tijelima, odnosno Uredima državne uprave u županijama ili

 

 

Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo prema sjedištu obrta. U slučaju da tamo ne dobijete odgovore na pitanja, slobodno se obratite Ministarstvu poduzetništva i obrta na besplatan broj telefona 0800 234 505.

Kontakt/Lokacija