POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA KOD OBRTNIKA

Obrtnici u djelatnostima pogođenim koronavirusom, a koji ispunjavaju kriterije za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta, na osnovu podnesenog zahtjeva mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za svoje radnike i za sebe osobno (neovisno imaju li zaposlene radnike ili ne, te broju zaposlenih radnika), te neovisno jesu li obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, kao i neovisno plaćaju li porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga ili u paušalnom iznosu.

1. Potpora za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom dodjeljuje se u iznosima od:

  • 3.250,00 kn za ožujak, te
  • 4.000,00 kn za travanj i svibanj 2020., po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu; i
  • 3.250,00 kn/4.000,00 kn vlasniku obrta.

Osim toga, za obrtnika kojem je dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje podmiruje dospjele obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – MO II. stup razmjerno visini dodijeljene potpore u iznosu od:

  • 203,12 kn za ožujak po radniku i vlasniku obrta,
  • 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku i vlasniku obrta.

Obrtnik koji je ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta oslobođen je obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ.

2. Evidentiranje u obrascu KPI

Sukladno izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak, dopunjen je čl. 31. Zakona koji propisuje što se smatra poreznim primicima, te se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

Poslodavac – obrtnik je i u vrijeme posebnih okolnosti (pandemije Koronavirusa) obvezan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu ugovorenom/ određenom aktom radnog prava (ugovorom o radu, pravilnikom o radu odnosno kolektivnim ugovorom), a primljena potpora je samo sufinanciranje plaće odnosno dijela plaće ako se radniku isplaćuje plaća u iznosu većem od sufinanciranog iznosa.

Ako obrtnik radniku isplaćuje plaću u visini sufinancirane neto plaće, u obrascu KPI kao izdatak razdoblja iskazuje se samo iznos isplaćene neto plaće od 4.000,00 kn.

Obrtnik primljenu potporu za očuvanje radnih mjesta za sebe osobno može i ne mora isplatiti sa žiro računa obrta na svoj tekući račun.

Primljena potpora za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a na žiro račun obrta u iznosu 4.000,00 kn i doprinos za MO – II. stup u iznosu 250,00 kn koji HZZ uplaćuje na račun REGOS-a ne smatraju se primitkom i ne iskazuju u obrascu KPI. Za iznose doprinosa za MO – I. stup i zdravstveno osiguranje obračunate za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore (MO – I. stup u iznosu 750,00 kn i doprinos za ZO u iznosu 825,00 kn), a za koje porezni obveznik ostvaruje oslobođenje, Porezna uprava će po primljenom JOPPD obrascu umanjiti obvezu na porezno-knjigovodstvenoj kartici. Doprinosi za koje porezni obveznik ostvaruje oslobođenje ne smatraju se primitkom. Razliku doprinosa na iznos iznad primljene potpore, obrtnik uplaćuje na propisane račune do 15.5., te iskazuje kao izdatak u obrascu KPI.

Kontakt/Lokacija