POTPORE ZA DJELATNOSTI -SIJEČANJ I VELJAČA 2021

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2021. godine.

Potporu mogu ostvariti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika kopnom,
  zrakom i vodom te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
  usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
  – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje
  u zakup (leasing) automobila i motornih vozila
  lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava,
  zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije,
  organizatori putovanja (turoperatori) i
  ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane
  s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne,
  umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne
  i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje
  filmova i videofilmova i TV programa,
  djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja
  glazbenih zapisa te njihova distribucija
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih
  događanja, organizatori sajmova i vjenčanja
  te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam
  opreme, audio i videosnimanje, prodaju ulaznica,
  najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu
  svojih prihoda ostvaruju od događanja i
  javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i
  predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale
  osobne uslužne djelatnosti
 • Sektor izdavačke djelatnost: izdavanje knjiga, periodičnih
  publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, i to samo
  biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
  djelatnosti povezane s njima i ribarstvo.

Nadalje, potporu mogu, kao i do sada, ostvariti i poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost, naravno, uz zadovoljenje uvjeta pada prometa i ostalih uvjeta propisani ovom mjerom. Suvlasnici i vlasnici mogu koristiti potporu ako je riječ o poslodavcu kod kojeg je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih.

Jednako tako, zadržana je odredba da mjeru mogu ostvariti svi poslodavci neovisno o djelatnosti, koji ne mogu obavljati djelatnost u skladu s Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili nadležnog epidemiologa. Osim navedenoga, potporu, ovisno o padu prihoda / primitaka, mogu ostvariti i poslodavci koji su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera.

Novost je da se na mjeru mogu javiti poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa prouzročena potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa, i to kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Objektivni razlozi jesu:

 • nastale znatne štete prouzročene potresom na

           poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili

 • nemogućnosti dolaska radnika na posao na

           temelju čega se ne može uspostaviti normalno

           poslovanje odnosno proizvodnja.

Što se tiče visine potpore, ona i nadalje ovisi o padu prihoda / primitaka, kao jedan od uvjeta za ostvarivanje potpore. Pad prihoda / primitaka i iznos potpore gradira se na sljedeći način:

 • pad prihoda / primitaka od 40,00 % do 44,99 %

– 2.000,00 kuna po radniku

 • pad prihoda / primitaka od 45,00 % do 49,99 %

– 2.500,00 kuna po radniku

 • pad prihoda / primitaka od 50,00 % do 54,99 %

– 3.000,00 kuna po radniku

 • pad prihoda / primitaka od 55,00 % do 59,99 %

– 3.500,00 kuna po radniku

 • pad prihoda / primitaka od 60,00 % i više

– 4.000,00 kuna po radniku.

Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Za radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. godine, bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora za siječanj 2021. godine, a za radnike zaposlene nakon 31. siječnja 2021. godine ne može se odobriti potpora za veljaču 2021. godine.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i prijavili se u sustav osiguranika HZMO-a do 30. studenoga 2020. godine mogu ostvariti mjeru.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu ostvariti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i prijavili se u sustav osiguranika HZMO-a do 30. studenoga 2020. godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda / primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i to na temelju predaje Obrasca PDV Poreznoj upravi za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda / primitaka kumulativno za treće i četvrto tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Druga mogučnost je dokazati da su u prosincu 2020. godine imali pad prihoda / primitaka u odnosu na prosinac 2019. godine, i to na temelju predaje Obrasca PDV za prosinac 2020. i prosinac 2019. godine Poreznoj upravi ako traže potporu za siječanj 2021. godine, odnosno dokazati da su u  mjesecu koji prethodi onomu za koji traže potporuimali pad prihoda / primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine, na temelju predaje Obrasca PDV za spomenute mjesece.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda / primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na prosinac 2020. godine na temelju predaje tablice pada prihoda / primitaka za odnosni mjesec i prosinac 2020. godine.

Ako je poslodavac osnovan nakon 1. 7. 2019. godine i posluje dulje od godinu dana, treba dokazati da je u prosincu 2020. godine imao pad prihoda /primitaka u odnosu na prosinac 2019. godine, i to na temelju predaje Obrasca PDV za prosinac 2020. i prosinac 2019. godine Poreznoj upravi ako traži potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onomu za koji traže potporu imali pad prihoda / primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine, na temelju predaje Obrasca PDV za spomenute mjesece.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda / primitaka na temelju tablice pada prihoda/ primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su obvezni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili bruto-bilancu za odnosna razdoblja.

 

 

 

 

Kontakt/Lokacija