Prijava umirovljenika u radni odnos

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) proširen je krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine (do sada je to bilo moguće isključivo za umirovljenike u starosnoj mirovini). Poslodavci mjeru koriste u značajnoj mjeri pa se često pojavljuju pitanja vezana uz specifičnost prijave umirovljenika u radni odnos.

Poslodavac s umirovljenikom potpisuje ugovor o radu identičan ugovoru za ostale radnike. Za većinu kategorija umirovljenika ugovor se sklapa na nepuno radno vrijeme (maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno). Bitno je naglasiti da postoje i kategorije umirovljenika koje mogu biti zaposlene na puno radno vrijeme bez obustave isplate mirovine! Na umirovljenika se primjenjuju prava i obaveze propisane ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ugovorom o radu na određeno poslodavci se mogu zaštiti od rizika odlaska radnika na dugotrajno bolovanje, s obzirom da troškove bolovanja za radnike starije od 65 godina snosi isključivo poslodavac kroz cijelo vrijeme trajanja bolovanja.

Kategorije umirovljenika koje mogu raditi bez obustave isplate mirovine

U Članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju definirane su kategorije umirovljenika koje mogu biti u radnom odnosu a da im se ne obustavi isplata mirovine. Mirovina se ne obustavlja:

 1. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. ovoga Zakona i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
 2. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. ovoga Zakona i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ovoga Zakona koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
 3. korisniku mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. ovoga Zakona i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
 4. korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
 5. korisniku invalidske imovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona
 6. korisniku invalidske imovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvarene prema ovome Zakonu
 7. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
 8. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (članak 17.ovoga Zakona) .
 9. korisniku starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena .
 10. korisniku starosne imovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja za poslenika na poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja prava zaposli s punim radnim vremenom
 11. korisniku prijevremene starosne imovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Prijava na HZMO

Prijava umirovljenika u radni odnos je identična kao i kod zapošljavanja regularnih radnika. Na HZMO se predaje obrazac M-1P. U obrascu se popunjavaju podaci koji se popunjavaju i prilikom zapošljavanja regularnih radnika. Pri tome, potrebno je voditi računa da većina kategorija umirovljenika, bez obustave isplate mirovina, može biti zaposlena isključivo na nepuno radno vrijeme do polovine punog radnog vremena (4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno) Pod 14. Korisnik/ica mirovine u osiguranju odabire se šifra 02 Korisnik/ica starosne mirovine/prijevremene starosne mirovine .

Kontakt/Lokacija