ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

Dana 20. siječnja 2021. godine Ministarstvo financija na svojim je mrežnim stranicama objavilo vijest o tome da poduzetnici koji primjenjuju Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) svoja financijska izvješća trebaju predati u jednakim rokovima kao što je to bio slučaj s predajom financijskih izvješća za 2019. u 2020. godini. To su oni produljeni rokovi.

Prema tome, financijska izvješća za 2020. godinu poduzetnici mogu predati prema rokovima koje predviđa Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20). Rokovi su navedeni u tablici u nastavku.

Kontakt/Lokacija