ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA NA SNAZI OD 28.11.2020 GODINE

Od 28. studenoga 2020. godine (stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona -OZ) po prvi put se na zaštićeni račun (ovršenog) radnika uplaćuju:

– božićnica*, naknada za godišnji odmor i sl. prigodne nagrade, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

Uz to su još ovim novelama OZ-a dodani sljedeći primitci (koji su također izuzeti od ovrhe te se uplaćuju na radnikov zaštićeni račun):

– dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnosti poslodavca (do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima),

– pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,

– nagrade učenicima i studentima,

– troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima,

– sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,

– dr. primitci navedeni dopunjenom odredbom čl. 172. OZ-a

 

 

Kontakt/Lokacija